Aktualności:

 • Komunikat w sprawie oceny formalnej Wniosków - Konkurs nr 1

  20 luty 2014
  Biuro Projektu kończy ocenę formalną i wysyła informacje o zakresie poprawek formalnych. Poprawki formalne mogą dotyczyć wniosku lub załączników.   Uprzejmie informujemy, że w przypadku, kiedy Wnioskodawca dokonuje poprawek formalnych w załącznikach i z tych poprawek (lub z...
 • Przedłużenie oceny formalnej Wniosków - Konkurs nr 1

  17 luty 2014
  Z powodu dużego zainteresowania ze strony przedsiębiorców (208 złożonych Wniosków o udzielenie wsparcia), Realizator Projektu informuje o przedłużeniu oceny formalnej Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Konkursu nr 1 - Voucher indywidualny do dnia 21 lutego 2014 roku (zgo...
 • Rozpoczęcie naboru Wniosków do Konkursu nr 2 - Voucher kooperacyjny

  11 luty 2014
  Informujemy, że 11 lutego 2014 roku rozpoczął się nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Konkursu nr 2 -  Voucher badawczy kooperacyjny. Nabór prowadzony jest przez całą dobę  (szczegóły złożenia Wniosku w Regulaminie) za pomocą Generatora Wniosków i zakończy się w dniu...
 • Voucher badawczy - 208 wniosków

  21 styczeń 2014
  Voucher badawczy - 208 wniosków
  Pierwszy nabór w ramach Vouchera badawczego zakończył się złożeniem 208 wniosków o udzielenie wsparcia dla innowacyjnych projektów gospodarczych, na łączną kwotę 10.002.063,41 zł.   Statystyki ilości złożonych wniosków w podziale ze względu na wielkość wnioskodawców przedsta...
 • Zakończenie naboru Wniosków do Konkursu nr 1 - Voucher indywidualny

  17 styczeń 2014
  Przypominamy, że możliwość składania Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Konkursu nr 1 - Voucher indywidualny zakończy się w najbliższy poniedziałek tj. 20 stycznia 2014 roku o godz. 24:00. Na formalne potwierdzenie złożenia Wniosku mają Państwo 5 dni roboczych od momentu ...
 • Spotkanie informacyjne - Brodnica, Grudziądz, Wąbrzeźno, Rypin, Świerkocin

  13 styczeń 2014
  Spotkania informacyjne zorganizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu:       RYPIN Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Voucher badawczy odbyło się 20 listopada 2013 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Rypinie, przy ul. Warszawskiej 40, w sali Rady Mia...
 • Rozpoczęcie naboru Wniosków do Konkursu nr 1 - Voucher indywidualny

  07 styczeń 2014
  Informujemy, że 07 stycznia 2014 roku rozpoczął się nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Konkursu nr 1 -  Voucher Indywidualny. Nabór prowadzony jest przez całą dobę  (szczegóły złożenia Wniosku w Regulaminie) za pomocą Generatora Wniosków i zakończy się w dniu 20 ...
 • Ogłoszenie konkursu nr 2 - Voucher kooperacyjny

  19 grudzień 2013
  Pracodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w Konkursie nr 2.   Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu usług w zakresie: - badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z dn...
 • Ogłoszenie konkursu nr 1 - Voucher indywidualny

  12 grudzień 2013
  Ogłoszenie konkursu nr 1 - Voucher indywidualny
  Pracodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w Konkursie nr 1. W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia : - Voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową, - Vo...
 • Spotkanie informacyjne w Świeciu

  08 grudzień 2013
  Spotkanie informacyjne w Świeciu
  Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, w ramach Projektu „Voucher badawczy”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie re...
 • Spotkanie informacyjne w Solcu Kujawskim

  06 grudzień 2013
  Spotkanie informacyjne w Solcu Kujawskim
  Drugie spotkanie grupowe zorganizowane przez Lidera Projektu – "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców w dniu 4 grudnia 2013 r. odbyło się w siedzibie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości, w Solcu Kujawskim. Prowadzący spotkanie Michał Majcherek – Kierownik Projekt...
 • Spotkanie informacyjne w Bydgoszczy

  06 grudzień 2013
  Spotkanie informacyjne w Bydgoszczy
  Spotkanie informacyjne grupowe w ramach Projektu „Voucher badawczy”, organizowane przez Lidera Projektu odbyło się 04 grudnia 2013r. w siedzibie ‘’Pracodawców Pomorza i Kujaw”. Przybyłych gości przywitała Aleksandra Wojaczyńska – starszy specjalista w projekcie, która wspólnie...