Kolejne spotkanie w ramach ewaluacji projektu...

W dniu 09.09.2015r. odbył się kolejny zogniskowany wywiad grupowy w ramach działań ewaluacyjnych projektu „Voucher badawczy”. Tym razem uczestnikami spotkania byli przedstawiciele przedsiębiorstw realizujących voucher badawczy kooperacyjny, który stanowił nowy instrument wsparcia. Podczas spotkania, uczestnicy powiązań kooperacyjnych podzielili się własnymi doświadczeniami w realizacji partnerskich przedsięwzięć badawczych co zaowocowało szerszym spojrzeniem na wyniki badania ankietowego.

Dyskusja skoncentrowała się na omówieniu korzyści i problemów w realizacji vouchera badawczego kooperacyjnego. Uczestnicy wymienili spostrzeżenia dotyczące zasadności finansowania zwrotnego jako narzędzia wspomagającego działania innowacyjne przedsiębiorstw, potrzeby wprowadzania w firmach innowacji marketingowych i organizacyjnych oraz zaproponowali zmiany służące udoskonaleniu formuły projektów partnerskich. Ponadto poruszono kwestię wsparcia działalności rozwojowej firm poprzez świadczenie usług proinnowacyjnych przez instytucje otoczenia biznesu, które powinny towarzyszyć instrumentom wsparcia podobnym do „Vouchera badawczego”.

 

 

Wnioski z zogniskowanego wywiadu grupowego pomogą w przygotowaniu rekomendacji dotyczących nowych instrumentów wsparcia współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi w okresie programowania na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm AKSON Sp. z o.o., Famor S.A., Firmlink Bogusław Chachaj, Ren Ventures Sp. z o.o., Tenaco Sp. z o.o.