Spotkanie w ramach ewaluacji projektu "Vouche...

W dniu 07.09.2015r. odbył się zogniskowany wywiad grupowy dotyczący realizacji projektu „Voucher badawczy”, w którym wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Jest to jedno z działań ewaluacyjnych, których celem jest ocena realizacji projektu. Podczas zogniskowanego wywiadu grupowego dokonaliśmy pogłębienia interpretacji wyników badania ankietowego, przeprowadzonego wśród beneficjentów „Vouchera badawczego”.

Dyskusja skoncentrowała się na problemach w realizacji przedsięwzięć badawczych i potrzebach wprowadzania w firmach innowacji innych niż technologiczne. Uczestnicy wymienili również spostrzeżenia na temat skuteczności działań marketingowych podejmowanych w projekcie. Ponadto poruszona została kwestia wsparcia działań rozwojowych firm poprzez usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu, które powinny towarzyszyć instrumentom wsparcia podobnym do „Vouchera Badawczego”. 

 

Opinie uzyskane podczas spotkania służyć będą przygotowaniu rekomendacji dotyczących nowych instrumentów wsparcia współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi w okresie programowania na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli:

- ze strony przedsiębiorców - przedstawiciele firm Slican sp. z o.o i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pracowni Genetyki Nowotworów;

- ze strony jednostek naukowych - przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

- ze strony instytucji otoczenia biznesu - przedstawiciele Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.