Konkurs nr 3 - kolejne rozstrzygnięcia

Uprzejmie informujemy, że Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 20.03.2015 r. podjął Uchwałę w sprawie przeznaczenia środków niewykorzystanych przez Wnioskodawców, którym przyznano wsparcie w Projekcie „Voucher badawczy”.

 

Na mocy niniejszej Uchwały, przyznano wsparcie Wnioskodawcom aplikującym w ramach konkursu nr 3, którzy do tej pory znajdowali się na liście wniosków, które zostały ocenione pozytywnie, lecz nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków.

 

Uchwała nr 1 Zarządu "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców z dnia 20.03.2015 r. w sprawie przeznaczenia środków niewykorzystanych przez Wnioskodawców, którym przyznano wsparcie w Projekcie „Voucher badawczy” Uchwała nr 1

 

Lista wniosków o udzielenie wsparcia rozpatrzonych pozytywnie w ramach konkursu nr 3, którym przyznano wsparcie zawiera załącznik nr 1

 

O terminie podpisania umowy, Wnioskodawca zostanie powiadomiony przez Biuro Projektu w formie wiadomości pocztą elektroniczną, zgodnie z § 15 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”.

 

Kierownik Projektu

Michał Majcherek