Kolejne rozstrzygnięcia w ramach Konkursu nr 3

Uprzejmie informujemy, że Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 16.02.2015 r. podjął Uchwałę w sprawie przeznaczenia środków niewykorzystanych przez Wnioskodawców, którym przyznano wsparcie w Projekcie „Voucher badawczy”.

Na mocy niniejszej Uchwały, przyznano wsparcie Wnioskodawcom aplikującym w ramach konkursu nr 3, którzy do tej pory znajdowali się na liście wniosków, które zostały ocenione pozytywnie, lecz nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków.

 

Uchwała nr 1 Zarządu "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców z dnia 16.02.2015 r. w sprawie przeznaczenia środków niewykorzystanych przez Wnioskodawców, którym przyznano wsparcie w Projekcie „Voucher badawczy” Uchwała nr 1

 

Lista wniosków o udzielenie wsparcia rozpatrzonych pozytywnie w ramach konkursu nr 3, z decyzją co do udzielenia wsparcia zawiera załącznik nr 1

 

 

O terminie podpisania umów, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez Biuro Projektu w formie wiadomości pocztą elektroniczną, zgodnie z § 15 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”.

 

 

Zastępca Dyrektora Biura

Lech Światły