Udzielenie wsparcia dla kolejnych wniosków w ...

Uprzejmie informujemy, że Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 16.02.2015 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr 4 (voucher badawczy kooperacyjny).

Na mocy niniejszej Uchwały, przyznano wsparcie Wnioskodawcy aplikującemu w ramach konkursu nr 4, który do tej pory znajdował się na liście wniosków, które zostały ocenione pozytywnie, lecz nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków.

 

Uchwała nr 2 Zarządu "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców z dnia 16.02.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr 4 (voucher badawczy kooperacyjny) Uchwała nr 2

 

Lista wniosków  rozpatrzonych pozytywnie w ramach konkursu nr 4, z decyzją co do udzielenia wsparcia  załącznik nr 1

 

 

O terminie podpisania umowy, Wnioskodawca zostanie powiadomiony przez Biuro Projektu w formie wiadomości pocztą elektroniczną, zgodnie z § 15 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”.

 

Zastępca Dyrektora Biura

Lech Światły