Promocja na stronie internetowej Beneficjenta

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Przedsiębiorców odnośnie zamieszczania informacji o Przedsięwzięciu Badawczym na stronie internetowej Beneficjenta, przedstawiamy poniżej zalecenia dotyczące wizualizacji promocji:

 

Wytyczne dla Beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Zalecenia i przykłady wizualizacji na stronie internetowej Beneficjentów