Udzielenie wsparcia dla kolejnych wniosków w ...

Uprzejmie informujemy, że Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 17.12.2014r. podjął decyzję w sprawie przeznaczenia środków niewykorzystanych przez Wnioskodawców, którym przyznano wsparcie w Projekcie „Voucher Badawczy”.

 

Na mocy niniejszej Uchwały, przyznano wsparcie przedsiębiorcom aplikującym w ramach konkursu nr 1, którzy do tej pory znajdowali się na liście wniosków, które zostały ocenione pozytywnie, lecz nie otrzymały dofinansowania z powodu braku srodków.

 

 

Uchwała nr 1 Zarządu "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców z dnia 17.12.2014r. w sprawie w sprawie przeznaczenia środków niewykorzystanych przez Wnioskodawców, którym przyznano wsparcie w Projekcie „Voucher Badawczy” Uchwała nr 1

 

 

Lista wniosków o udzielenie wsparcia rozpatrzonych pozytywnie, którym przyznano wsparcie - konkurs nr 1 zawiera załącznik nr 1 

 

O terminie podpisania umów, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez Biuro Projektu w formie wiadomości pocztą elektroniczną, zgodnie z § 15 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”. 

 

Zastępca Dyrektora Biura

Lech Światły