Oferta na zakup materiałów biurowych 08.05.20...

ZAPROSZENIE


do składania ofert na zakup materiałów biurowych
do biura projektu: „Voucher badawczy”
Nr projektu: RPKP.05.04.00-04-001/13

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Numer i nazwa osi priorytetowej: 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw Numer i nazwa działania: 5.4.
Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

 

’’Pracodawcy Pomorza i Kujaw’’ Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy (85-112) przy ul. Mennica 6 zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych do biura projektu zgodnie z zakresem zamówienia określonego w załączniku nr 1 „INFORMACJA DLA OFERENTA” w ramach Działania III. Prowadzenie biura projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

SZCZEGÓŁY OFERTY


FORMULARZ OFERTY

 

SPECYFIKACJA  PRODUKTÓW