Oferta na zakup pieczątek 02.12.2013

ZAPROSZENIE


do składania ofert na zakup pieczątek do biura projektu:
„Voucher badawczy”
Nr projektu: RPKP.05.04.00-04-001/13

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Numer i nazwa osi priorytetowej: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Numer i nazwa działania: 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii ‘’Pracodawcy Pomorza i Kujaw’’ Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy (85-112) przy ul. Mennica 6 zaprasza do złożenia oferty na zakup pieczątek do biura projektu zgodnie z zakresem zamówienia określonego w załączniku nr 1 „INFORMACJA DLA OFERENTA” w ramach Działania III. Prowadzenie biura projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

SZCZEGÓŁY OFERTY

 

FORMULARZ OFERTY

 

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW