Oferta na zakup usług cateringowych na inform...

ZAPROSZENIE


do składania ofert na zakup usług cateringowych dla biura projektu:
„Voucher badawczy”
(Nr projektu: RPKP.05.04.00-04-001/13)

 

Zamówienie dotyczy projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Numer i nazwa osi priorytetowej:
5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Numer i nazwa działania: 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

’’Pracodawcy Pomorza i Kujaw’’ Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy (85-112)
przy ul. Mennica 6 zaprasza do złożenia oferty na zakup usług cateringowych zgodnie z zakresem zamówienia określonego w załączniku nr 1 „INFORMACJA DLA OFERENTA” w ramach Działania V: Promocja i informacja Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

SZCZEGÓŁY OFERTY

 

FORMULARZ OFERTY