Oferta na zakup usług cateringowych 20.11.201...

 ZAPROSZENIE


do składania ofert na zakup usług cateringowych na konferencję
„Voucher badawczy jako instrument wspierania innowacyjności MSP”
zorganizowaną z okazji zakończenia projektu „Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” (Nr projektu RPKP.05.04.00-04-011/10) oraz rozpoczęcia projektu „Voucher badawczy” (Nr projektu: RPKP.05.04.00-04-001/13)

Zamówienie dotyczy projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Numer i nazwa osi priorytetowej:
5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Numer i nazwa działania: 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

’’Pracodawcy Pomorza i Kujaw’’ Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy (85-112) przy ul. Mennica 6 zaprasza do złożenia oferty na zakup usług cateringowych zgodnie z zakresem zamówienia określonego w załączniku nr 1 „INFORMACJA DLA OFERENTA” w ramach Działania: Promocja i informacja Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

SZCZEGÓŁY OFERTY

 

FORMULARZ OFERTY