Oferta na zakup materiałów biurowych 21.05.20...

ZAPROSZENIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na materiały biurowe dla projektu „Voucher badawczy”.
Nr projektu: RPKP.05.04.00-04-001/13
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Numer i nazwa osi priorytetowej: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Numer i nazwa działania: 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
 

 

SZCZEGÓŁY OFERTY

 

 

FORMULARZ