Oferta na zakup materiałów biurowych 12.02.20...

 ZAPROSZENIE


do składania ofert na zakup materiałów biurowych 
do biura projektu: „Voucher badawczy” 
Nr projektu: RPKP.05.04.00-04-001/13

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Numer i nazwa osi priorytetowej: 5. Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw Numer i nazwa działania: 5.4. 
Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

 

’’Pracodawcy Pomorza i Kujaw’’ Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy (85-112) przy ul. Mennica 6 zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych do biura projektu zgodnie z zakresem zamówienia określonego w załączniku nr 1 „INFORMACJA DLA OFERENTA” w ramach Działania III. Prowadzenie biura projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

SZCZEGÓŁY OFERTY

 

FORMULARZ

 

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW