Oferta na usługi telefonii komórkowej 18.11.2...

 ZAPROSZENIE 


do składania ofert na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych do biura projektu: 
 „Voucher badawczy”
Nr projektu: RPKP.05.04.00-04-001/13

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Numer i nazwa osi priorytetowej: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Numer i nazwa działania: 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

‘’Pracodawcy Pomorza i Kujaw’’ Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy (85-112) przy ul. Mennica 6 zaprasza do złożenia oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych do biura projektu zgodnie z zakresem zamówienia określonego w załączniku nr 1 „INFORMACJA DLA OFERENTA” 
w ramach Działania III. Prowadzenie biura projektu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


SZCZEGÓŁY OFERTY

FORMULARZ OFERTY