Interpretacja zapisów Regulaminu w ramach Kon...

 Zgodnie z § 17 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu Voucher Badawczy, Realizator Projektu informuje o sposobie wypełniania pola A.6. formularza wniosku kooperacyjnego i pól A.7 załączników nr 7 do wniosku.


Wniosek kooperacyjny daje możliwość wpisania tylko jednego numeru kodu PKD 2007 działalności, której dotyczy planowane Przedsięwzięcie Badawcze. W sytuacji gdy dla dwóch lub więcej przedsiębiorców wchodzących w skład powiązania kooperacyjnego planowane Przedsięwzięcie Badawcze wiąże się z odmiennym rodzajem działalności gospodarczej, w polu A.6. wniosku o udzielenie wsparcia należy wpisać kod PKD wynikający z działalności lidera przedsięwzięcia.

 

W polu A.7 załącznika nr 7 do wniosku o udzielenie wsparcia, który każdy przedsiębiorca wchodzący w skład powiązania kooperacyjnego przygotowuje i podpisuje samodzielnie, należy wpisać taki kod PKD jaki wiąże się z działalnością gospodarczą, której ma służyć planowane Przedsięwzięcie Badawcze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis [Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.].