Wykonanie prototypu aplikacji a możliwość uzy...

Czy w ramach projektu "Voucher badawczy" można zakwalifikować Przedsięwzięcie Badawcze obejmujące wykonanie prototypu aplikacji działającej na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) wobec istniejącej aplikacji działającej w przeglądarce internetowej komputera?

 

Nie. Jeżeli Przedsięwzięcie Badawcze dotyczy możliwości korzystania z aplikacji realizującej te same zadania i funkcje ale z zastosowaniem innych narzędzi dostępu zdalnego tj. poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) to jest to zmiana kanału dystrybucji (innowacja marketingowa) a nie innowacja produktowa.