Zależności między złożeniem wniosku w Konkurs...

Wnioskodawca złożył wniosek w Konkursie nr 1 na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową i nie zna jeszcze wyników oceny merytorycznej. Czy w tej sytuacji możliwe jest złożenie wniosku w Konkursie nr 3 na kontynuację współpracy z jednostką naukową?

 

Jest to możliwe pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę faktury za usługę badawczo-rozwojową, co oznacza, że Wnioskodawca musi wcześniej zakupić usługę badawczo-rozwojową (zgodnie z par. 4 ust.1 lit. b Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”).

 

Zatem, nawet jeśli wniosek w Konkursie nr 1 będzie rozpatrzony pozytywnie, to mało prawdopodobne jest, aby jednostka naukowa zdążyła wykonać badania i wystawić fakturę za usługę badawczą, po to żeby Wnioskodawca załączył ją do wniosku w Konkursie nr 3 (chyba że Wnioskodawca po złożeniu wniosku w Konkursie nr 1 zakupił usługę badawczą, o której dofinansowanie wnioskował, Wykonawca już ją zdążył wykonać i wystawić fakturę, a teraz oczekują jedynie na decyzję o udzieleniu wsparcia, żeby rozliczyć usługę.).