Jak prawidłowo wypełnić pole B.14 wniosku o u...

Do prawidłowego wypełnienia pola B.14 wniosku o udzielenie wsparcia (Kwota pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych) należy wziąć pod uwagę lata 2012, 2013, 2014. Jeżeli Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis tylko w 2011 roku, należy wpisać zero.