Drukowanie wersji papierowej wniosku kooperac...

Przy drukowaniu wersji papierowej (roboczej lub ostatecznej) wniosku kooperacyjnego należy zwrócić szczególną uwagę na wydruk części E Harmonogram rzeczowo-finansowy Przedsięwzięcia Badawczego w orientacji poziomej.

 

Podgląd wydruku wniosku w formacie pdf zawiera strony w orientacji pionowej i poziomej. Prawidłowy wydruk zapewnia włączenie w drukarce, w orientacji wydruku, opcji „Auto”.
Niektóre drukarki (w zależności od wersji i od ustawienia u danego użytkownika) nie obsługują opcji „Auto”, co powoduje wydruk wszystkich stron w orientacji pionowej.

 

Uwaga: Ucięcie wydruku w części E wniosku uniemożliwia dokonanie oceny formalnej.

 

W celu zmiany opcji wydruku należy w ustawieniach drukowania pojawiających się przy generowaniu podglądu wydruku (lub Ctrl+P) zaznaczyć opcję „Auto (portrait/landscape)”.
Dzięki temu Państwa drukarka obsłużyły prawidłowo orientację poziomą wybranych stron wniosku.

 

Jeżeli drukarka nie posiada opcji „Auto”, proszę o drukowanie oddzielnie stron w orientacji pionowej i oddzielnie stron w orientacji poziomej.