Zależność pomiędzy polem D.3 a D.5 wniosku w ...

Jak rozumieć zapis kryterium „Realizacja przedsięwzięć badawczych dotyczących opracowania nowych produktów/produktu lub/i procesów/procesu będących efektem trwałej współpracy z jednostką naukową” w przypadku vouchera badawczego kooperacyjnego?

 

Kryterium uznaje się za spełnione jeśli Wnioskodawca opisał wpływ trwałej współpracy (współpraca nastąpiła u minimum jednego partnera przedsięwzięcia) z jednostką naukową na opracowanie nowych produktów/produktu lub/i procesów/procesu w ramach Przedsięwzięcia Badawczego.

 

W przypadku, w którym trwała współpraca nastąpiła tylko u jednego partnera to tego partnera musi dotyczyć opracowanie nowych produktów/produktu lub/i procesów/procesu zgodnie z wybraną w polu D.3 opcją dotycząca ilości i jakości innowacji.