Jak prawidłowo liczyć 5 dni roboczych od zare...

W jaki sposób należy liczyć 5 dni roboczych od zarejestrowania wniosku w Generatorze Wniosków na dostarczenie wersji papierowej?

 

Formalne potwierdzenie złożenia wniosku polega na złożeniu go wraz z załącznikami w formie papierowej do Biura Projektu w ciągu 5 dni roboczych po zarejestrowaniu wniosku w Generatorze Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”.

 

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 111 par. 1: „Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia” i par. 2: „Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło” oraz art. 115: „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego”.

 

Przykład:
Termin liczony w dniach rozpoczyna bieg na dzień następny po zdarzeniu go inicjującym, takim jak zatwierdzenie ostatecznej wersji wniosku o udzielenie w Generatorze przyciskiem „złóż wniosek”. Nie uwzględnia się zatem dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie. Przykładowo, gdy Wnioskodawca zatwierdził wniosek o udzielenie wsparcia w poniedziałek 20 stycznia br., termin rozpocznie bieg we wtorek, a czas na złożenie papierowej wersji wniosku wraz z załącznikami upłynie o północy ostatniego dnia, czyli w poniedziałek 27 stycznia br.