Jak prawidłowo wypełnić pole B.8 wniosku o ud...

Czy w polu B.8 Dane osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktu wpisujemy dane osoby do roboczych kontaktów w sprawie Projektu czy dane pełnomocnika?

 

Zgodnie z Instrukcją Wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia należy wpisać dane osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktu (wskazanie osoby do kontaktu, która nie podpisuje wniosku, nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa). Należy wskazać właściwe dane, aby umożliwić skuteczną dwustronną komunikację w sprawie Projektu.

Pole dotyczące pełnomocnictwa dla osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia zaznaczane jest w przypadku, gdy wniosek o udzielenie wsparcia nie jest podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze. Zaznaczenie tego pola oznacza, ze należy dołączyć do wniosku załącznik nr 4 – pełnomocnictwo.

Pozostałe elementy pola B.8. dotyczą, jak wspomniano powyżej, osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktu, która nie musi mieć pełnomocnictwa