Ogłoszenie o Konkursie nr 4 - Voucher koopera...

Ogłoszenie o Konkursie nr 4 - Voucher kooperacyjny

Pracodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w Konkursie nr 4.

 

Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu usług w zakresie:


- badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615),
- badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.


W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia:
- Voucher badawczy kooperacyjny.


Maksymalna wielkość wsparcia:
- w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego wynosi 400 000 złotych.


Intensywność wsparcia może wynosić w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego do 90% kosztów kwalifikowanych.


Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 1 333 631,46 złotych. 

 

Nabór będzie prowadzony za pomocą Generatora Wniosków o udzielenie wsparcia udostępnionego na stronie internetowej Projektu www.voucherbadawczy.pl od dnia 16 września 2014 roku do dnia 29 września 2014 roku przez całą dobę (szczegóły złożenia wniosku w Regulaminie).

 

Ogłoszenie dostępne tutaj.

 

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.