Lider

Projekt jest realizowany w Partnerstwie 5 Instytucji Otoczenia Biznesu. ''Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców (do niedawna Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy) zainicjował współpracę partnerską na rzecz realizacji Projektu "Voucher badawczy". W tym celu podpisano Umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związkiem Pracodawców, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji Projektu "Voucher badawczy".

Związek działa od 1992 roku. Wspiera rozwój gospodarczy i dialog społeczny. Realizuje szereg usług wspierających rozwój przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego: informację gospodarczą, doradztwo w pozyskiwaniu środków unijnych i transferze technologii, szkolenia oraz udzielanie dotacji na utworzenie i rozwój firmy.

 

"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców jest odpowiedzialny za realizację  następujących działań w Projekcie "Voucher badawczy":


- promocja Projektu (ogólnoregionalna oraz na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego)

- organizacja informacyjnych spotkań grupowych i indywidualnych,

- ocena formalna, merytoryczna wniosków o wsparcie i wybór beneficjentów,

- zawieranie Umów o udzialenie wsparcia,

- rozliczanie Przedsięwzięć Badawczych,

- monitoringi u Beneficjentów.