Formy wsparcia

W ramach Programu przewidziane są następujące formy wsparcia dla Wnioskodawców:

Voucher badawczy indywidualny – przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego, którego efektem będzie zainicjowanie lub kontynuacja współpracy z jednostką naukową poprzez zakup usługi badawczo-rozwojowej.
Wielkość wsparcia na zainicjowanie współpracy – do 40 tys. zł, intensywność wsparcia do100% dofinansowania.
Wielkość wsparcia na kontynuację współpracy – do 80 tys. zł, intensywność wsparcia do 80% dofinansowania.
Okres realizacji przedsięwzięcia badawczego przez Wnioskodawcę:
na zainicjowanie współpracy do 6 miesięcy,
na kontynuację współpracy do 8 miesięcy.
 

Voucher badawczy kooperacyjny – przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego realizowanego w kooperacji z innymi przedsiębiorstwami. Voucher kooperacyjny będzie realizowany w oparciu o przedsięwzięcie badawcze partnerskie określone wnioskiem złożonym wspólnie przez minimum 3 niezależnych przedsiębiorców. Voucher kooperacyjny powinien być realizowany przez przedsiębiorstwa działające wspólnie w ramach klastra lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego lub zmierzające do utworzenia struktury klastrowej lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego (kryteria dostępu weryfikowane w konkursie).
Wielkość wsparcia– do 400 tys. zł, intensywność wsparcia do 90% dofinansowania.
Okres realizacji przedsięwzięcia badawczego przez Wnioskodawcę: do 10 miesięcy.


W ramach wniosku określony zostanie lider przedsięwzięcia (wykonujący najszerszy zakres badań poprzez zlecenie prac jednostce naukowej, jednak nie więcej niż 50% wartości przedsięwzięcia) oraz partnerzy.
W razie nie wystąpienia wniosków dotyczących vouchera kooperacyjnego środki zostaną przesunięte na wykonanie vouchera indywidualnego. Wyodrębnienie vouchera kooperacyjnego ma zachęcić przedsiębiorców do tworzenia partnerstw badawczych.