Zasady rozliczenia przedsięwzięć:

  • Warunki wypłaty wsparcia – Konkurs nr 2,4

    Warunki wypłaty wsparcia – informacja dla Beneficjentów konkursu nr 2, 4 Kolejność działań: 1.Zakończenie rzeczowe Przedsięwzięcia Badawczego. Jest to data: a. wykonania pełnego zakresu rzeczowego realizowanego Przedsięwzięcia Badawczego zgodnie z umową o udzielenie wspar...
  • Warunki wypłaty wsparcia – Konkurs nr 1,3

    Warunki wypłaty wsparcia – informacja dla Beneficjentów konkursu nr 1,3   Kolejność działań: 1. Zakończenie rzeczowe Przedsięwzięcia Badawczego. Jest to data: o a. wykonania pełnego zakresu rzeczowego realizowanego Przedsięwzięcia Badawczego zgodnie z umową o udzielenie ws...